piwiki

User Agreement

TOPCCCAMSERVER.COM ONLINE SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme ile bir taraftan T.R.N.C. adresinde mukim “Tech-Point.” ile diğer taraftan bu sözleşmede “Müşteri” olarak belirtilen kişi arasında akdeylenmiş olup aşağıdaki hükümlere tabidir.
1. TANIMLAR;

Servis Sağlayıcı: Tech-Point (Bundan böyle 'Servis Sağlayıcı' olarak anılacaktır.)
Müşteri: İşbu Sözleşmeyi onaylayıp, Servis Sağlayıcıdan aşağıda belirtilen hususlarda hizmet alacak olan kişi, kurum ve/veya kuruluştur. (Bundan böyle 'Müşteri' olarak anılacaktır.) Sözleşme Konusu : Online hosting, VPN (Sanal özel Ağ), sanal sunucu, online satış, Web hosting,Cline hosting, mail hosting, bakım anlaşması, sanal pos kullanım hizmeti, co-location, seo hizmetleri satış bölümünde yapacağı başvuru esnasında onaylayan kişi
2. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ;

Müşteri'nin Servis Sağlayıcı'nın web sitesinden yukarıdaki sözleşme konularının herhangi birini ile alakalı yapacağı online başvuru ile Sözleşme yürürlüğe girer. Sözleşme süresi 1 yıldır. Sözleşmenin devamı ve hizmetinin ücreti konusunda karar Servis Sağlayıcı'nın tek taraflı iradesi ile verilir.
3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ; 3.1. Servis Sağlayıcı Müşteri ile yapacağı tüm yazışma ve irtibat girişimlerini, Müşteri'nin üyelik bilgilerinde beyan ettiği E-Mail adresi üzerinden gerçekleştirir. Bu e-mail adresinin güvenliği tamamen Müşteri'ye aittir. Telefon, fax ve/veya farklı e-mail adresleri üzerinden diyalog talebi kabul edilmez. Üyelik esnasında beyan edilmiş e-mail adresi dışında herhangi bir kanaldan şifre bilgisi gönderilmez.
3.2. Müşteri, sunum ve tasarım servislerini, Servis Sağlayıcı tarafından belirlenmiş kurallar dâhilinde kullanır. Her birim alan sadece tek bir site barındırmak için kullanılabilir. Belirtilen sınırların aşılmasından doğacak sonuçlar Müşteri'nin sorumluluğundadır.
3.3. Servis Sağlayıcı, Müşteri'nin servisleri kullanımından veya hatalı kullanımından, sayfa içeriklerinden, elektronik posta (e-mail) ile alınan ve/veya gönderilen bilgi, resim, yazı vs. ‘den gerek müşterinin gerekse herhangi 3. şahısların doğan ve doğacak olan maddi veya manevi zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz. Sorumluluk, Müşteri'ye aittir.
3.4. Servis Sağlayıcı, Müşteri'nin her türlü verisini düzenli bir şekilde korumak ve yedeklemek için elinden geleni yapar, buna rağmen Servis Sağlayıcı bilgisi dahilinde bulunan verilerde oluşabilecek hatalardan sorumlu değildir. Verileri yedeklemek sorumluluğu Müşteri'ye aittir. Verilerin herhangi bir sebeple kaybolması/çalınması vs. durumundan Servis Sağlayıcı sorumlu tutulamaz.
3.5. Müşteri, site ve tasarım içeriklerinde K.K.T.C. Yasaları'na uymak zorundadır. Kişi ve/veya kurumlara ait copyright, tescilli markalar, servis markaları, ticari sırlar, patent, marka vs. karşı işlenebilecek her türlü suç ve yazılım korsanlığı halinde Müşteri sorumludur. Telif hakkı başkasına ait yazı, metin, resim vs. dokümanların izinsiz kopyalanması ve bunların Müşteri sayfalarında yayınlanması ve bulundurulmasından dolayı çıkacak itilaflarda Servis Sağlayıcı taraf olarak gösterilemez, maddi veya manevi sorumlu tutulamaz. Bu gibi durumlarda tek muhatap taraf Müşteri'dir. Müşteri doğacak olan bütün maddi ve/veya manevi zararları karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu gibi durumlarda Servis Sağlayıcı anlaşmayı fesh etme hakkını, Müşteri'nin onayı olmaksızın site ve/veya tasarımın içeriğine müdahale hakkını saklı tutar.
3.6. Müşteri içeriklerinde, hiçbir şekilde pornografik ve şiddet içerikli, ahlaki ve toplumsal değerlere aykırı, K.K.T.C. Yasaları'nca yayını özel izne tabi yazılı veya görsel materyal bulundurmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.7. Müşteri, içeriklerinin, kamu tarafından kabul görmüş genel ahlak ve geleneklere aykırı davranışları içermeyeceğini ve/veya buna aracı olmayacağını, 3. şahıs ve/veya kurumlara karşı saldırgan, tehditkâr ve hakarete havi olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.8. Müşteri başkalarına ait bilgisayar, kullanıcı hesabı veya ağlara yetkisiz veya yasadışı yollarla erişmeye çalışmayacağını ("hacking" veya "hacker" olarak tanımlanan davranışlar) ve sistemlere yasadışı veya yetkisiz şekilde ulaşmayı sağlayacak diğer aktiviteleri ("port scan", "stealth scan" v.b. aktiviteler) kullanmayacağını, Internet virüsleri, kurtçuk, truva atı gönderimi veya "pinging", "flooding", "mailbombing", "denial of service" gibi diğer kullanıcıların adını veya buna bağlı diğer ağ, sistem, servis ve/veya cihazı kullanımlarında aksamaya sebep olacak aktiviteleri, burada belirtilmemesine rağmen, yürürlükteki yasa ve/veya mevzuata aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktiviteyi kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Servis Sağlayıcı'nın yukarıda sayılan hususlar konusunda hiçbir sorumluluğu yoktur, sorumluluk Müşteri'ye aittir. Muhatap taraf Müşteri'dir ve doğacak olan bütün maddi veya manevi zararları karşılamayı Müşteri kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu gibi durumlarda Servis Sağlayıcı anlaşmayı fesh etme hakkını, Müşteri'nin onayı olmaksızın site ve/veya tasarımın içeriğini kaldırma veya müdahale hakkını saklı tutar.
3.9. Müşteri kendisinden veya 3. şahıslardan kaynaklanan güvenlik problemlerinden Servis Sağlayıcı'yı sorumlu tutamaz. Bu sebeple kişisel önem arz eden veriler, şifreler ve kişisel/kurumsal değer içeren materyaller konusunda sorumluluk Müşteri'ye aittir. Müşteri şifrelerinin kaybından/çalınmasından doğacak sorunlardan Servis Sağlayıcıyı sorumlu tutamaz. Bu hususta Müşteri ve 3. şahıslar arasında doğacak sorunlarda Servis Sağlayıcı hizmeti askıya alacaktır. Müşteri bu hususu bildiğini ve kabul ettiğini beyan eder.
3.10. SPAM, alıcının isteği dışında toplu ve/veya ticari amaç taşıyan mesajların Internet yolu ile gönderimidir. SPAM gönderimi, Servis Sağlayıcı'ya olan güveni zedelediği gibi, aynı zamanda Servis Sağlayıcı sistemlerinde aşırı yüklenmelere sebep olarak, diğer müşterilere sağlanan servislerde aksamalara neden olabilmektedir. Servis Sağlayıcı'dan SMTP röle servisi alanlar, SPAM gönderimi yapamazlar. Kendisine ait bir SMTP sunucusu bulunduran kullanıcılar, Servis Sağlayıcı'dan SMTP röle servisi alsınlar ya da almasınlar, kendi sunucularındaki SMTP röle servisini, SPAM gönderimini kolaylaştıracak şekilde korumasız 3. kişi/kurumların kullanımına açık şekilde çalıştıramazlar.
3.11. Servis Sağlayıcı, Müşteri web sitesinin, ve diğer hizmetlerinin internet ortamında sürekli yayınlanması için gerekli servisi vermekle yükümlüdür. 3. kişilerden ve/veya Servis Sağlayının kontrolu dışında, Telekomünikasyon, KIB-TEK ve/veya herhangi bir devlet kurumunun yaptığı ve/veya yapmayı ihmal ettiği eylemlerden ve/veya sebeplerden doğacak teknik hata ve servis sağlayıcı dışında oluşan kesintilerden dolayı sorumlu tutulamaz.
3.12. Müşteri Servis Sağlayıcı'nın ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek herhangi bir içerik kullanması halinde Servis Sağlayıcı' nın anlaşmayı herhangi bir bildirim göndermeden tek taraflı olarak derhal fesh etme hakkı saklıdır.

4. MÜŞTERİ HAKLARININ DEVRİ;

Müşteri, bu sözleşme kapsamındaki servislerini müşteri panelinden Servis Sağlayıcı'nın onayı olmadan devredebilir. Devir işleminden kaynaklanabilecek anlaşmazlıklardan Servis Sağlayıcı hiçbir şekilde sorumlu değildir.
5. KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ;

Aksi belirtilen durumlar hariç, müşterinin yapacağı online işlemler ile ilgili olarak, Tech-Point. kayıtları geçerli sayılacaktır.
6. SÖZLEŞMENİN FESHİ;
Müşteri hizmeti aldıktan sonra ancak hizmetin ayıplı olması durumunda 7 (yedi gün) gün içinde sözleşmeyi tek taraflı fesih edebilir. Müşterinin sözleşmeyi fesih talebinin servis sağlayıcıya ulaşması sonrasında, müşterinin sunum ve/veya tasarım bedeli olarak ödemiş olduğu bedel kendisine 1 hafta (7 gün) sonra iade edilir. Müşteri hizmeti aldıktan 7 gün sonra Sözleşmeyi fesh eder ise iade edilecek bedel tutarında Servis Sağlayıcı tarafından hizmet bedeli ve kullanım süresi oranında kesinti yapılır. Her halükarda müşteri başvuru işbu sözleşmenin akdeylendiği tarihten itibaren en geç 1 ay (bir ay) içerisinde iade talebinde bulunabilir.

Ancak sözleşmeye aykırı davranan Müşteri , Servis Sağlayıcı'nın alacağı tedbirlerle ilgili olarak (askıya alınma, yayından kaldırma vs. ) bir hak veya zarar tazmini talebinde bulunamazlar.
Servis Sağlayıcı bu gibi durumda 3 iş günü önceden bildirmek suretiyle hiçbir neden göstermeden Sözleşmeyi fesh edebilir.
7. UYUŞMAZLIK;

Müşteri, Servis Sağlayıcı'sı ile aralarındaki sözleşmenin uygulanmamasından veya uygulamada oluşacak aksaklıklardan doğacak tüm uyuşmazlıklarda K.K.T.C Mahkemelerinin yetkili olduğunu kabul eder.


Bu sözleşme 7 ana ve 1 ek madde' den ibarettir. Müşteri, online kayıt veya herhangi bir yolla Servis Sağlayıcı hizmetlerinden yararlandığında bu sözleşme maddelerini kabul etmiş sayılır.


Ek Madde 1 : Ek hizmetler Web Alanı, Trafik, E-posta, E-Posta Alanı, Veri Tabanından ibarettir. Bu hizmetler aylık olarak ücretlendirilir.